Nieuwe hardhouten uitstroombak

De uitstroombak van het gezuiverde water vanuit de waterzuivering naar het lozingspunt in de IJssel was totaal verrot en ontstond er een gevaarlijke situatie.

Wij kregen de opdracht om een nieuwe hardhouten bak te maken. Hiervoor is er met een kleine kraan de oude bak verwijderd en is er een nieuwe hardhouten damwand getrild.Rondom is er een dubbele gording aangebracht en is er een nieuw deksel gemaakt. Aan het eind is de grond afgewerkt en het gras opnieuw ingezaaid