Klaarmaken terrein

Voor de verhuizing vanuit Ottoland naar het nieuwe bedrijfspand in Giessen moest eerst het terrein worden aangepakt.

Wij hebben hier het volgende uitgevoerd: het wegzagen en versnipperen van beplanting, het wegfrezen van boomstronken voor het plaatsen van het hek, ingraven van kabels voor de poorten en de verlichting, plaatsen van lantarenpalen, het ophalen van betonplaten en het storten van beton.

Het weiland is opgehoogd voor het parkeren van de vrachtwagens. Hiervoor is er op 1 dag ruim 550 ton gebroken puin aangevoerd en verwerkt. Op dit gedeelte van het terrein waren er watergoten aangebracht maar nooit aangesloten. Deze zijn ontstopt en doorgespoten. Daarna is er een nieuwe afvoer gelegd naar de sloot.