Vervanging van bestaande bestrating

Vervangen van de bestrating van de inrit.

Dit project hebben we op zaterdag uitgevoerd, zodat het transport en de overslag er zo min mogelijk hinder van zouden ondervinden. De werkzaamheden bestonden uit het afvoeren van de oude bestrating, het geheel op hoogte brengen en het aanbrengen van nieuwe klinkers.